SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Aktuality

Šampióni svodu Nové Zámky 13.10.2019

Šampión svodu : Jersy van Silesia

Rezervní šampión svodu : H-Roxa Joe

Nejlepší kůň typu XX: Segal Bonte

Nejlepší kůň typu FB: Yfke fan'e sân ieren

Licentovaný hřebec: Segal Bonte

Elite klisny: Yfke fan'e sân ieren a  Emikö Christine van Pawlowitz

Šampióni svodu Královice 12.10.2019

Šampion svodu : Heidi van Bohemia

Rez. šampion svodu  : Hadrian Goodshapes

Nejlepší v typu XX : Jessie

Nejlepší v typu FB: Dandelion Tu.

Licentovaný hřebec: Geraldino

ELITE klisna: Dandelion TU.

VÝSLEDKY SVODŮ 2019

Fotografie a záznam ze svodu 2019

Fotografie a záznam ze svodu 2019 zajišťují : 

Sponzoři Svodu koní BP 2019

Velmi děkujeme všem sponzorům za podporu Svodu koní barokní pinto 2019

Výstava koní Veličná (SK)

Registrace hříbat a vydání průkazu

Vážení chovatelé, pozorně si prosím přečtěte tento článek, zvláště pokud registrujete první hříbě. Na požádání případně zašleme čip, sáčky na vzorky DNA, pokyny, lístky a formuláře poštou. HŘÍBĚ SE MUSI ZAREGISTROVAT DO 4 MĚSÍCŮ VĚKU NEBO  NEJPOZDĚJI DO 31.ŘÍJNA.

Aktuální změny v ceníku

Upozorňujeme, že ceník BPS v Holandsku byl aktualizován a došlo k navýšení některých poplatků. http://barockpinto.cz/plemenna-kniha.php?mn_post=54

Výstava koní Nový Jičín - Žilina

Podpora prezentace a chovu koní BP

PODPORA PREZENTACE BP KONÍ :

Od 1.4.2019 do 1.4.2020 mohou naši  členové  zažádat o příspěvek na prezentaci plemene BP na výstavách, přehlídkách  a soutěžích a to ve výši 1000 až 2000,- na akci. Celkový příspěvek za dané období na jednoho koně může být max. 5000,-.  Žádost musí obsahovat:  název akce, místo konání a datum,  krátký popis prezentace koně  (vhodný ke zveřejnění) a kvalitní foto z akce ( ke zveřejnění).  Příspěvky  nejsou nárokové a  bude je individuálně schvalovat výbor SCHKBP.  Žádoucí je podpořit hlavně prezentaci koní  v typu BP.

PODPORA PREZENTACE KONÍ  BP NA SVODU:

Na svodu 2019 bude možné přispět na prezentaci koně  v doprovodném programu částkou 1000-2000,-. Ustájení zdarma. Nabídky je třeba zaslat do uzávěrky svodu. O zařazení prezentace nebo vystoupení  a výši příspěvku rozhodně výbor. Žádoucí je podpořit hlavně prezentaci koní  v typu BP.

 

PODPORA  CHOVU BP

Hříbata po  schválených plemenných hřebcích ( uvedených v databázi hřebců BPS) budou mít v roce 2019 svod včetně boxu zdarma a chovatelé tak  budou hradit případně pouze členství a poplatky plemenné knize.

« | 1 2 3 | »

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek