SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Plemenná kniha

Řád zkoušek

Pracovní verze

ZÁKLADNÍ VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY PRO KONĚ PLEMENE BAROCK PINTO – PRAVIDLA

 

Vyhlašovatel

Vyhlašovatelem základních výkonnostních zkoušek je Svaz chovatelů koní Barokní Pinto.

 

Cíl

Cílem těchto zkoušek je ohodnotit vhodnost koně k různému využití, a to s maximální možnou objektivitou.

Zkoušky se může zúčastnit každý kůň starší 3 let.  Zkoušku  je možné složit dvěma způsoby: drezura pod sedlem a/nebo drezura v zápřahu. Obě zkoušky je možné skládat v jednom dni.  

Úspěšné složené zkoušek je podmínkou k zápisu hřebce do plemenné knihy a k zisku titulu Elite u klisen, případně může pomoci k zisku titulu Ster.

 

Místo konání

Zkoušky  je možno zorganizovat jak součást svodů. Lze je pořádat v hale i na venkovním kolbišti.

 

Účast

Zkoušky je může účastnit kůň starší 4 let. Bez ohledu na disciplínu může kůň v jednom kalendářním roce skládat zkoušku pouze dvakrát. Pokud kůň skládá zkoušky během jednoho dne, musí se jednat o různé disciplíny. 

 

Počet účastníků při zkoušce

Zkoušku pod sedlem i zkoušku v zápřeži skládá každá dvojice individuálně.

 

Kondice koně, předvedení

Komise může rozhodnout o ukončení zkoušky, pokud je dle jejího názoru kůň předváděn neadekvátním způsobem, případně z jiného důvodu (zjevná nemoc, kulhání).

Majitel koně může jeho předvedením pověřit jinou osobu.

Osoba předvádějící koně může být pro každou zkoušku odlišná.

 

Veterinární podmínky  

Kůň musí být vakcinován proti chřipce koní dle schématu určeného výrobcem vakcíny. Kůň nesmí být přeočkován méně než 7 dní před konáním zkoušky. Záznam o očkování musí být v průkaze osvědčen razítkem a podpisem veterinárního lékaře, který očkování provedl.

Kůň musí mít dále platné serologické vyšetření na infekční anemii koní.

Před konáním zkoušky musí kůň projít veterinární přejímkou, při které bude potvrzení o očkování a serologickém vyšetření zkontrolováno. Kůň, který nebude mít veterinární náležitosti v pořádku, nebude připuštěn ke konání zkoušky a bude muset ihned opustit prostor zkoušek.

 

Komise

Zkoušky posuzuje komise schválená SCHKBP.

 

Výsledky zkoušek

Komise vystaví certifikát o vykonané zkoušce. Předseda komise může k jednotlivým známkám připojit krátký komentář nebo uvést údaje, které považuje za významné. Certifikát musí být podepsán předsedou komise nebo osobou pověřenou. Certifikát je po vystavení zaslán majiteli koně. Výsledky zkoušek jsou zveřejněny na webových stránkách.

 

Známky

Každá část zkoušky je hodnocena známkou na stupnici od 0 do 10 (s rozlišením na 0,5 bodu).

 

DREZURA POD SEDLEM

Podmínky:

Rozměry drezurního obdélníku:

minimálně 20 x 40 metrů, maximálně 25 x 50 metrů

 

Výstroj koně a jezdce:

Uzdečka s hannoverským, anglickým nebo kombinovaným nánosníkem, jednoduchým silným udidlem (kovovým nebo gumovým), jednoduchými nebo dvojitými otěžemi. Použití pomocných otěží, bandáží, kamaší a strouhaček není povoleno. Je povoleno použití šporen a bičíku. Jezdec musí být ustrojen v souladu s pravidly pro pořádání oficiálních soutěží, a to včetně pokrývky hlavy. Více informací naleznete v obecných pravidlech ČJF.

 

Zkouška:

Zkouška se vykonává najednou. Zkouška je základem pro hodnocení koně. Zkouška se nehodnotí podle provedení cviku v písmeni, hodnocení je zaměřeno na vhodnost koně k dané disciplíně (drezura pod sedlem). Je povolený lehký klus.

 

Hodnocení (drezura pod sedlem):

 

 1. Krok (flexe v hleznech, prostornost, délka kroku, vznos, síla odrazu, takt, pravidelnost)
 2. Klus (flexe v hleznech, aktivita zadních končetin, prostornost pohybu předních končetin, impuls, pružnost, odraz, fáze vznosu, rovnováha, síla, takt a pravidelnost)
 3. Cval (podsazení, prodloužení, impuls, rovnováha, síla odrazu, takt, pravidelnost)
 4. Přechody (plynulé přechody bez ztráty rovnováhy, taktu a pravidelnosti)
 5. Reakce na pobídky, nesení těla, ohebnost (posuzuje se během celé zkoušky)
 6. Talent (vlastní prezentace koně pod jezdcem)

 

Povinné cviky:

Na levou ruku

3 x přechod krok – klus

v kroku alespoň jednou velký kruh v pracovním tempu a alespoň polovinu velkého kruhu v prodlouženém kroku

3 x přechod klus – krok

v klusu alespoň 1 x vlnovka o těch obloucích

velký kruh v pracovním klusu, poté alespoň jednou velký kruh a nechat vytáhnout otěže

2 x přechod klus – cval

v pracovním cvalu velký kruh, ve středním cvalu velký kruh

2 x přechod cval – klus

alespoň 1 x diagonálou změnit směr, na diagonále klus prodloužit

Na pravou ruku

3 x přechod krok – klus

v kroku alespoň jednou velký kruh v pracovním tempu a alespoň polovinu velkého kruhu v prodlouženém kroku

3 x přechod klus – krok

v klusu alespoň 1 x vlnovka o těch obloucích

velký kruh v pracovním klusu, poté alespoň jednou velký kruh a nechat vytáhnout otěže

2 x přechod klus – cval                                                            

v pracovním cvalu velký kruh, ve středním cvalu velký kruh

2 x přechod cval – klus

alespoň 1 x diagonálou změnit směr, na diagonále klus prodloužit

 

Po splnění všech cviků přijet do X, zastavit, pozdravit.

 

 • pro jednotlivé cviky využije dvojice celou plochu kolbiště
 • dvojice může dosáhnout maximálního počtu 90 bodů
 • při dosažení 60 bodů a více je zkouška považována za úspěšně složenou

 

Krok 2x

Klus 2x

Cval 2x

Přechody

Reakce na pobídky, nesení těla, ohebnost

Talent

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREZURA V ZÁPŘEŽI

Podmínky:

Rozměry kolbiště:

Minimálně 20 x 40 metrů, maximálně 25 x 50 metrů

 

Výstroj koně:
V souladu s pravidly ČJF pro pořádání vozatajských soutěží

 

Povinné cviky:

Na levou ruku:

3 x přechod krok – klus

v pracovním kroku nejméně 1 x velký kruh a nejméně polovinu velkého kruhu v prodlouženém rkoku

3 x přechod klus – krok

nejméně 1 x vlnovka o třech obloucích v klusu

velký kruh v pracovním klusu, poté velký kruh a nechat koni vytáhnout krk

2 x diagonálou změnit směr, na diagonále klus prodloužit

Na pravou ruku:

3 x přechod krok – klus

v pracovním kroku nejméně 1 x velký kruh a nejméně polovinu velkého kruhu v prodlouženém kroku

3 x přechod klus – krok

nejméně 1 x vlnovka o třech obloucích v klusu

velký kruh v pracovním klusu, poté velký kruh a nechat koni vytáhnout krk

2 x diagonálou změnit směr, na diagonále klus prodloužit

 

Po splnění všech cviků přijet do X, zastavit, pozdravit.

 

 • pro jednotlivé cviky využije dvojice celou plochu kolbiště
 • dvojice může dosáhnout maximálního počtu 70 bodů
 • při dosažení 45 bodů a více je zkouška považována za úspěšně složenou

 

Hodnocení

 

 1. Krok (flexe v hleznech, prostornost, délka pohybu předními končetinami, síla odrazu, takt, pravidelnost)
 2. Klus (flexe v hleznech, aktivita zadních končetin, délka pohybu předními končetinami, impuls, prostornost, pružnost, odraz, moment vznosu, prodloužení, rovnováha, síla odrazu, takt a pravidelnost)
 3. Přechody (plynulé přechody bez ztráty rovnováhy, taktu a pravidelnosti)
 4. Reakce na pobídky, nesení těla, ohebnost (posuzuje se během celé zkoušky)
 5. Talent (vlastní prezentace koně v zápřeži v reakci na pobídky kočího)

 

Krok 2x

Klus 2x

Přechody

Reakce na pobídky, nesení těla, ohebnost

Talent

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2014

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek