SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Plemenná kniha

CENÍK 2019

Změny v pravidlech BPS

Řád zkoušek

Pracovní verze

Řád svodů

Pracovní verze

Řád plemenné knihy

Pracovní verze

Řád svodu hřebců

Pracovní verze

Uznané plemenné knihy

Přehled plemenných knih, které BPS plně uznává.

Šlechtitelský program

Chovný cíl


SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek