SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Aktuality

WFFS u teplokrevníků a koní s teplokrevnou krví

Syndrom fragilních hříbat teplokrevníků WFFS, je dědičné onemocnění pojivové tkáně, které postihuje teplokrevníky a příbuzná plemena koní zapříčiněné genovou mutací.

Výsledkem mutace je velmi tenká, křehká až drobivá kůže, která je jen volně připevněná k podkožní tkáni. V důsledku toho se snadno trhá, tvoří se lacerace, seromy, hematomy, vředy a jizvy. Vyskytují se četné kožní léze na nohou, hlavě a břiše. Kromě kožních ran lze najít léze i na dásních a sliznicích ústní dutiny, klouby končetin jsou laxní a hyperextenzní.

Léčba WFFS neexistuje a postižená hříbata je třeba humanně utratit, protože infikované kožní léze způsobují velké bolesti, chřadnutí a úhyn.

 

Od roku 2020 se provádí povinná testace hřebců  BP a zveřejnění výsledků.   

V budoucnu se počítá, že pozitivní hřebci nebudou plemennou knihou BP uchovňováni. 

 

NĚCO Z GENETIKY:

 

WFFS je kódován recesivním genem. Mezi teplokrevnými koňmi a jejich kříženci  jsou jedinci, kteří tento gen nemají (dominantní homozygoti) a dále ti, kteří  tento gen mají (heterozygoti) - ti jsou zcela  zdraví , ale předávají tento gen polovině  svého potomstva.  Dále se vyskytují jedinci, kteří získají  dva tyto geny tj. jeden od otce a jeden od matky (recesivní homozygoti). Ti umírají před nebo po narození.

 

Genetickým testem z vzorku hřívy lze tedy získat 3 výsledky:

 

N/N negativní jedineczdravý): tento jedinec vadný gen nemá a nepředává ho tedy ani svým potomkům

 

N/WFFS  (přenašeč tj. pozitivní jedineczdravý): tento jedinec má jeden vadný gen , který předává 50% svých potomků

 

WFFS /WFFS  ( postižený jedinec) - nemocný, tento výsledek lze získat pouze z novorozených hříbat, protože postižení umírají nebo musí být utraceni brzo po narození. 

 

Možnosti připuštění:

 

NEGATIVNÍ x NEGATIVNÍ - připuštením dvou negativních jedinců bude 100% potomstva negativní, žádné hříbě tedy nebude postižené ani pozitivní (neponese tento gen).

 

NEGATIVNÍ x POZITIVNÍ - připuštením pozitivního jednice s negativním bude 50% potomstva negativního a 50% pozitivního. Žádné hříbě nebude postižené.

 

POZITIVNÍ X POZITIVNÍ - připuštěním dvou pozitivních jedinců bude 25% potomstva negativní , 50% pozitivních a 25% postižených hříbat zemře.

 

CHOVATELSKÉ DOPORUČENÍ:  

Zjistěte si výsledek u hřebce, kterým chcete připouštět. 

 Otestujte si chovné klisny!

V žádném případě  nepřipouštějte dva pozitivní jednice. 

Hřebce po uchovnění testuje plemenná kniha  a výsledek zveřejňuje. 

 

Genetický test se provádí ze vzorku cca 20-30 vytržených žíní i s kořínky (test DNA z chlupových cibulek).  Označený vzorek zašlete na adresu našeho svazu SCHKBP. Test trvá cca 4 týdny a stojí pro členy 1300 a nečleny 1500,-. 

 

 

25.01.2020

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.


SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek