SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Aktuality

Dwarfismus fríských koní a koní s frískou krví

***

DWARFISMUS

- trpasličí růst

Popis:  genetická vada fríských koní způsobující celkovou zakrslost, krátké tělo, prošláplé spěnky, přeúhlené zadní končetiny, krátké kosti, dlouhé vazy a šlachy, abnormality na hrudníku. Hřebci a klisny jsou normálně plodní, další rozmnožování se ale samozřejmě silně nedoporučuje.

Diagnóza : ihned po narození a postavení hříběte je vada viditelná

Léčba není možná. Zvířata s touto vadou  jsou životaschopná a plodná, ale jejich další rozmnožování se silně nedoporučuje.

 

Vada je kódována recesivním genem a pokud ji nese i matka i otec, je 25% šance narození vadného hříběte. Dwarfismus se jinak vyskytuje hlavně u miniaturních koní a pony.

V současné době je možnost provedení DNA testu k odhalení nositelů této vady. Chovatelé tedy mají možnost připuštěním dvou negativních jedinců nebo jednice pozitivního s negativním zajistit, aby se jim nenarodilo postižené hříbě.  To se narodí pouze pokud oba rodiče ponesou  dwarf  gen.

Od roku 2020 se provádí povinná testace hřebců  BP a zveřejnění výsledků.   

V budoucnu se počítá, že pozitivní hřebci nebudou plemennou knihou BP uchovňováni. 

 

NĚCO Z GENETIKY:

 

Dwarfismus  je kódován recesivním genem. Mezi frískými koňmi a jejich kříženci  jsou jedinci, kteří tento gen nemají (dominantní homozygoti) a dále ti, kteří  tento gen mají (heterozygoti) - ti jsou zcela  zdraví , ale předávají tento gen polovině  svého potomstva.  Dále se vyskytují jedinci, kteří získají  dva tyto geny tj. jeden od otce a jeden od matky (recesivní homozygoti). Ti se rodí jako nemocní - postižení trpasličím růstem.

 

Genetickým testem z vzorku hřívy lze tedy získat 3 výsledky:

 

N/N negativní jedineczdravý): tento jedinec vadný gen nemá a nepředává ho tedy ani svým potomkům

 

N/D (přenašeč tj. pozitivní jedineczdravý): tento jedinec má jeden vadný gen , který předává 50% svých potomků

 

D/D ( postižený jedinec) - nemocný/ trpaslík

 

Možnosti připuštění:

 

NEGATIVNÍ x NEGATIVNÍ - připuštením dvou negativních jedinců bude 100% potomstva negativní, žádné hříbě tedy nebude postižené ani pozitivní (neponese tento gen).

 

NEGATIVNÍ x POZITIVNÍ - připuštením pozitivního jednice s negativním bude 50% potomstva negativního a 50% pozitivního. Žádné hříbě nebude postižené.

 

POZITIVNÍ X POZITIVNÍ - připuštěním dvou pozitivních jedinců bude 25% potomstva negativní , 50% pozitivních a 25% postižených hříbat zemře.

 

Připuštění koní  POSTIŽENÝCH  tj. trpících trpasličím růstem je zcela neetické. Bohužel k  němu  v historii chovu fríských koní docházelo, protože trpaslíci si zachovávají plodnost. 

CHOVATELSKÉ DOPORUČENÍ:  

Zjistěte si výsledek u hřebce, kterým chcete připouštět. 

Otestujte si chovné klisny!

V žádném případě  nepřipouštějte dva pozitivní jednice. 

Hřebce po uchovnění testuje plemenná kniha  a výsledek zveřejňuje. 

 

Genetický test se provádí ze vzorku cca 20-30 vytržených žíní i s kořínky (test DNA z chlupových cibulek).  Označený vzorek zašlete na adresu našeho svazu SCHKBP. Test trvá cca 4 týdny a stojí pro členy 1300 a nečleny 1500,- -

 

25.01.2020

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.


SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek