SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Aktuality

VII. VALNÁ HROMADA

VII. Valná hromada členů SCHKBP z.s. se uskutečnila 30.3.2019 v Královickém dvoře u Slaného

VII.  VALNÁ  HROMADA  SCHKBP

 30. března 2019  Královický dvůr u Slaného

1)  Zpráva o činnosti SCHKBP za rok 2018 – přednesena

- proběhla řádná valná hromada

- ve spolupráci s externí firmou se podařilo dokončit změnu názvu a stanov a zápis do spolkového rejstříku dle Občanského zákoníku

- rozeslány magazíny, vyřízeno cca 51 dokladů koní, z toho 18 registrací hříbat

- administrativa dokladů koní u nás probíhá bez prodlev v řádu max. několik dní

- na vyřízení průkazů a rodokmenů včetně DNA v Holandsku je třeba počítat cca 2 měsíce, menší změny několik týdnů

- pravidelně jsou několikrát týdně  vyřizovanány e-maily, telefony, spravován facebook a web

- FB je veřejná skupina,  účastníci FB dodržují pravidla slušnosti,  zřízení uzavřené FB skupiny  jen pro členy zatím VH nepovažuje za nutné

- na webu je vlivem staršího redakčního systému problematické vkládáním fotek  –  výhledově výbor zadá  zpracování nových stránek

- na web je možné vkládat odkazy na weby našich členů, inzeráty, články o účasti našich koní na výstavách, závodech, nebo jen představení chovatele, zajímavosti atd.   Vyzýváme tedy členy k zasílání podkladů e-mailem.

- stále je možnost tištěného zpravodaje, pokud by si to vzal někdo za členů na starost

- svod 2018 byl mimořádně úspěšný a navštívil ho i prezident BPS , je třeba vyzdvihnout práci paní Mgr. Kristýny Vrzalové při  zajištění sponzorů a organizaci a za krásný katalog poděkovat  paní Ing. Michaele Pokorné,   areál v Královicích je velmi kvalitní a  proběhl i zajímavý doprovodný program.

 

2) Zpráva o hospodaření SCHKBP za rok 2018 – schválena

- účet veden ve Fio bance za výhodných podmínek

- rozpočet svazu i svodu  byl vyrovnaný  a bez problémů

- evidována pouze jedna dlužná faktura na 1250 Kč

 

3) Rozpočet a plán činnosti SCHKBP na rok 2019 – schválen

- svaz bude pokračovat ve všech činnostech jako v loňském roce 

- bude uspořádán dvoudenní  svod 12.-13.10.2019 i za cenu vyšších nákladů

- schválena podpora prezentace BP koní  - možný finanční příspěvek

- schválena podpora propagace BP koní  - např.  plakáty, reklamní předměty, články, fotky, video, logo

- schválena podpora chovu BP koní  -  bude dotován svod hříbat po licencovaných hřebcích

- valná hromada proběhne v březnu 2020

 

4) Členské poplatky, zápisné a poplatky plemenné knize na rok 2019 – schváleno

- aktuální ceník zveřejněn na webových stránkách

 

5) Volby

Valná hromada přijala rezignaci Mgr. Kristýny Vrzalové na funkci v revizní komisi.

Paní Anna Szturcová byla valnou hromadou odvolána z výboru z důvodu , že není členem SCHKBP.

Mgr. Kristýna Vrzalová byla valnou hromadou  zvolena do výboru SCHKBP.

Paní Soňa Konopáčová byla valnou hromadou  zvolena do revizní komise SCHKBP.

 

6) Aktuální změny v pravidlech BPS

- nově má  IBOP zkouška pod sedlem danou úlohu ( překlad bude včas k dispozici na webových stránkách) a po jejím skončení je možné navázat  1 minutu s libovolnou prezentací cviků ( může přinést plusové body)  nebo zkoušku ukončit  bez prezentace (prezentace je zcela dobrovolná a její  nevyužití nebude nijak penalizováno).

- jsou přísněji kontrolovány původy koní zapisovaných do PK  a v případě pochybností nejsou uznány bez DNA testů (např. u koní bez plemenné příslušnosti apod.)

 

7) Svod 2019 - termín, místo konání, poplatky, organizace

Celkové zajištění MVDr. G. Jašurková Mikutová

Oslovení sponzorů  - Mgr. Kristýna Vrzalová

Katalog – Ing. Michaela Pokorná

Organizace svodu Čechy – Královice u Slaného 12.10.2019 – MVDr. G. Jašurková Mikutová

Organizace svodu Morava – Nové zámky u Litovle 13.10.2019 – Mgr. Kristýna Vrzalová

- hříbata nar. 2019 po licencovaných hřebcích  budou mít letošní svod zdarma včetně boxu

- poplatky za ostatní koně ponechány beze změn

- pokusíme se opět zajistit vodiče

- oba areály mají k dispozici odpovídající kapacitu ustájení

- kauce za předání čistého boxu se neosvědčila, boxy budou objednány včetně vykydání

- na Moravě není restaurace v místě svodu - je přislíbeno otevření  bufetu s  občerstvením, ale hlavní jídlo bude zřejme jen na objednávku ( upřesníme  v přihlášce na svod)

 

8) Licencovaní hřebci pro rok 2019 v ČR

- aktuální seznam na webu

 

9) Informace ohledně registrace hříbat

- registrace probíhá dobře, podrobný návod je zveřejněn na webu

- čipy a podklady lze bez problémů zaslat poštou na vyžádání

- doporučujeme registrovat hříbata 3-4 měsíce stará

- nejzazší termín registrace je 31.10.

 

10) Ostatní témata a diskuse

- proběhla diskuse členů

 

 PODPORA PREZENTACE BP KONÍ :

Od 1.4.2019 do 1.4.2020 mohou naši  členové  zažádat o příspěvek na prezentaci plemene BP na výstavách, přehlídkách  a soutěžích a to ve výši 1000 až 2000,- na akci. Celkový příspěvek za dané období na jednoho koně může být max. 5000,-.  Žádost musí obsahovat:  název akce, místo konání a datum,  krátký popis prezentace koně  (vhodný ke zveřejnění) a kvalitní foto z akce ( ke zveřejnění).  Příspěvky  nejsou nárokové a  bude je individuálně schvalovat výbor SCHKBP.  Žádoucí je podpořit hlavně prezentaci koní  v typu BP.

PODPORA PREZENTACE KONÍ  BP NA SVODU:

Na svodu 2019 bude možné přispět na prezentaci koně  v doprovodném programu částkou 1000-2000,-. Nabídky je třeba zaslat do uzávěrky svodu. O zařazení prezentace nebo vystoupení  a výši příspěvku rozhodně výbor. Žádoucí je podpořit hlavně prezentaci koní  v typu BP.

 

PODPORA  CHOVU BP

Hříbata po  schválených plemenných hřebcích  budou mít v roce 2019 svod včetně boxu zdarma a chovatelé tak  budou hradit případně pouze členství a poplatky plemenné knize.

27.02.2019

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.


SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek