SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Aktuality

Hydrocephalus

Plemenná kniha se rozhodla otestovat všechny plemenné hřebce , zda nejsou nositeli genu závažné genetické vady - vodnatelnost mozku ( hydrocephalus)  a všechny pozitivní nejpozději v roce 2020 vyřadit z chovu. 

Českým chovatelům, kteří mají hřebečka vhodného k chovu, můžeme zajistit  jeho předběžné otestování.  Kontaktujte nás.

*

 

HYDROCEPHALUS

- vodnatelnost mozku

 

Popis : genetická vada projevující se hromaděním vody v mozku  během nitroděložního vývoje plodu a tlakem následně vyklenutím čela, hříbě  je potraceno během březosti, případně se rodí mrtvé, velikost hlavy může způsobit klisně vážné až fatální problémy při porodu.

 

Diagnóza:  znetvoření hlavy je viditelné a není většinou slučitelné se životem.

Léčba není možná.

Vada se vyskytuje hlavně u fríských koní , ale i u jiných plemen. Do chovu koní Barokní Pinto se tato vada dostává převážně právě  vlivem využití fríské krve. Je kódována recesivním genem a pokud ji nese i klisna i hřebec, je 25% šance narození vadného hříběte.

Od roku 2014 je možnost provedení DNA testu k odhalení nositelů této vady u fríských koní a od roku 2016 i u koní jiných plemen ( barokní pinto, minihorse, teplokrevníci..). Chovatelé tedy mají možnost připuštěním dvou negativních jedinců nebo jednice pozitivního s negativním zajistit, aby se jim nenarodilo postižené hříbě.  To se narodí pouze pokud oba rodiče ponesou   gen  pro vodnatelnost.

Plemenná kniha Barokní pinto na rozdíl od fríské plemenné knihy nebude mít po roce 2020 v chovu žádné pozitivní hřebce a chovatelé  tak budou moci bez rizika připouštět pozitivní i netestované klisny.

23.03.2017

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.


SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek