SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Aktuality

Hydrocephaus fríských koní a koní s frískou krví

HYDROCEPHALUS

- vodnatelnost mozku

Popis : genetická vada projevující se hromaděním vody v mozku  během nitroděložního vývoje plodu a tlakem následně vyklenutím čela, hříbě  je potraceno během březosti, případně se rodí mrtvé, velikost hlavy může způsobit velmi závážné problémy při porodu.

Diagnóza:  znetvoření hlavy je viditelné a není většinou slučitelné se životem.

Léčba není možná.

Vada se vyskytuje i u jiných plemen koní.  Je kódována recesivním genem a pokud ji nese i klisna i hřebec, je 25% šance narození vadného hříběte.

V současné době je možnost provedení DNA testu k odhalení nositelů této vady. Chovatelé tedy mají možnost připuštěním dvou negativních jedinců nebo jednice pozitivního s negativním zajistit, aby se jim nenarodilo postižené hříbě.  To se narodí pouze pokud oba rodiče ponesou   gen  pro vodnatelnost.

Testace se provádí u všech plemenných hřebců BP.

Od roku 2020 plemenná kniha BP nezařazuje do chovu pozitivní hřebce.

***

 

NĚCO Z GENETIKY:

 

Hydrocephaus  je kódován recesivním genem. Mezi frískými koňmi a jejich kříženci  jsou jedinci, kteří tento gen nemají (dominantní homozygoti) a dále ti, kteří  tento gen mají (heterozygoti) - ti jsou zcela  zdraví , ale předávají tento gen polovině  svého potomstva.  Dále se vyskytují jedinci, kteří získají  dva tyto geny tj. jeden od otce a jeden od matky (recesivní homozygoti). Ti většinou umírají před narozením.

 

Genetickým testem z vzorku hřívy lze tedy získat 3 výsledky:

 

N/N ( negativní jedineczdravý): tento jedinec vadný gen nemá a nepředává ho tedy ani svým potomkům

 

N/H (přenašeč tj. pozitivní jedinec, zdravý): tento jedinec má jeden vadný gen , který předává 50% svých potomků

 

H/H ( postižený jedinec) - tento výsledek lze získat většinou pouze posmrtně u potracených nebo mrtvě narozených hříbat

 

Možnosti připuštění:

 

NEGATIVNÍ x NEGATIVNÍ - připuštením dvou negativních jedinců bude 100% potomstva negativní, žádné hříbě tedy nebude postižené ani pozitivní (neponese tento gen).

 

NEGATIVNÍ x POZITIVNÍ - připuštením pozitivního jednice s negativním bude 50% potomstva negativního a 50% pozitivního. Žádné hříbě nebude postižené.

 

POZITIVNÍ X POZITIVNÍ - připuštěním dvou pozitivních jedinců bude 25% potomstva negativní , 50% pozitivních a 25% postižených hříbat zemře.

 

CHOVATELSKÉ DOPORUČENÍ:  

Zjistěte si výsledek u hřebce, kterým chcete připouštět. 

 Otestujte si chovné klisny!

V žádném případě  nepřipouštějte dva pozitivní jednice. 

Otestujte  si hřebce před přihlášením na licentaci, protože v případě, že bude na svodu vybrán a zjistí se, že je pozitivní, nebude mu licence udělena.

 

Genetický test se provádí ze vzorku cca 20-30 vytržených žíní i s kořínky (test DNA z chlupových cibulek).  Označený vzorek zašlete na adresu našeho svazu SCHKBP. Test trvá cca 4 týdny a stojí pro členy 1300 a nečleny 1500,- -

 

25.01.2020

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.


SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek